Projektledning

I denna kategori presenterar vi nyheter som berör Projektledning generellt. Om det handlar om rollen projektledare se kategori Roll eller Projektledare