Om mig

Syftet med dessa sidor
På dessa sidor samlar jag information, tips, idéer, erfarenheter kring projekt­arbete som arbetsmetod i ett företags förändrings­arbete. Jag beskriver ett par olika projekt­styrnings­modeller, beskriver de olika rollerna för projekt­ledare, projekt­deltagare, beställare, styrgrupp och referens­grupp. Jag presenterar några olika verktyg som kan vara ett bra stöd i projekt­arbetet. Hoppas detta blir en guldgruva för dig som är eller överväger att bli projekt­ledare.

Om mig
GunnarB2Jag heter Gunnar Bengtsson och bor i Halmstad. Jag är ingenjör och började egentligen min yrkeskarriär genom att arbeta 3 år i Australien, för Ericsson, IBM mfl. I Sverige har jag bland annat arbetat 13 år i Flygvapnet som huvud­lärare och kurschef på IT-skolan i Halmstad.

1996 började jag arbeta för Landstinget Halland. Först som chef för IT-avdelningen på Läns­sjukhuset i Halmstad i 10 år, sedan som IT-strateg för hela landstinget i 3 år. Det innebär att jag har haft lite olika roller och uppdrag inom landstinget. Jag har bland annat utvecklat landstingets projekt­styrnings­modell. Jag har startat ett projekt­kontor och ansvarade för utvecklingen av projekt­metodiken.

Under 6 månader hjälpte jag Regional Utveckling att skapa en plattform för projekt­ledning utvecklad i Microsoft SharePoint.

I tre år var jag chef för ”Avdelningen för Kvalitet och Säkerhet” på Regionkontoret i Region Halland.

2012 omorganiserade vi Regionkontoret i Region Halland, bland annat bildades Utvecklings­centrum som var lokaliserat vid Högskolan i Halmstad. Jag var funktions­ansvarig för Projekt­kontoret som ingick i Utvecklings­centrum. Jag hade ett ytterst utvecklande arbete, i en kreativ miljö och med många inspirerande härliga kolleger. Många av våra projekt handlade om intern verksamhets­utveckling, andra projekt handlade om att utveckla regionen och sist men inte minst, många projekt drevs i samverkan med kommunerna i Halland. Jag hade därmed ganska många kontakter och samarbete med Varbergs, Falkenbergs, Halmstads och Laholms kommun.

2014 omorganiserades det igen på Regionkontoret och 31 december avvecklades Utvecklings­centrum och därmed Projekt­kontoret.

Den 2 mars 2015 började jag arbeta som utvecklings­ledare i Falkenbergs kommun och i augusti 2015 etablerade kommunchefen en ny avdelning, en Utvecklingsavdelning med 7 personer som hjälper kommunledningen i olika utvecklingsprojekt. Läs mer om Kommunstyrelseförvaltningen i Falkenbergs kommun.

Jag arbetade fram till 67 års ålder och gick i pension november 2019. Jag tar nu uppdrag via mitt eget företag, dels att stödja företagsledningar i att driva effektiva projekt. Jag brukar också föreläsa på Högskolor kring ”projektledning i offentlig verksamhet”. Kontakta mig gärna. Dels tar jag uppdrag att coacha chefer/ledare. Läs mer på Coachningens Guldgruva. Jag hjälper också mindre företag/organisationer att utveckla deras webbsidor i WordPress.

Om denna webbplats
Dessa sidor är utvecklade i CMS-publicerings-verktyget WordPress, som är gratis och ”Open Source”. Bakomliggande finns databasen mySQL, som också är ”Open Source”.

Webbplatsen består dels av webbsidor som är mer statiska, men jag använder en blogg­funktion för att snabbt kunna publicera idéer, skriva ner mina tankar och förmedla heta  nyheter om projekt.

web-meeting