söndag, december 10, 2023

Portföljhantering

I denna kategori presenterar vi nyheter som Portföljhantering eller Portföljstyrning. Det engelska begreppet är Portfolio Management