Antura

Antura Projects är en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Bakom produkten ligger det svenska företaget Antura, med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och London.

Verktyget anses vara användarvänligt och det finns idag över 200 000 användare. I Sverige utgörs kunderna av flera företag och organisationer såsom Arbetsförmedlingen, PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen, Husqvarna och inom offentlig förvaltning i landsting och regioner.

Antura Projects finns både som molntjänst och för intern installation.

Läs mer om Antura Projects

Antura Projects har funktioner för bland annat:

 • Portföljhantering
  – Koppla projekt till verksamhetsmål, prioritera projekt, hantera portföljer och program och följ upp effekt- och projektmål på en övergripande nivå.
 • Resurshantering
  – Kontrollera beläggning, överblicka tillgänglig tid och planerad tid per individ, roll, projekt och aktivitet samt äska och tilldela resurser.
 • Projektmodellstöd
  – Visning och enkel hantering av valfri projektmodell. Samarbete med modeller såsom PPS och XLPM.
 • Tidplanering
  – Skapa WBS-struktur och planera aktiviteter med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat.
 • Projektekonomi
  – Hantera kalkyl, budget, utfall och prognos för kostnader.
 • Tidrapportering
  – Rapportera tid på projekt, uppdrag, linje och frånvaro.
 • Dokumenthantering
  – Hantering av dokumentation med bl.a. versionshantering, fritextsökning och behörighetshantering.
 • Ärendehantering
  – Hantera oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringsbegäran, felrapporter och granskningar.
 • Riskhantering
  – Med stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker i ett projekt.
 • Effekthantering
  – Med stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.
 • Samarbetsverktyg
  – Skicka meddelanden. Delta i diskussioner. Följ nyhetsströmmar. Arbeta mobilt från din iPhone eller Android.
 • Rapporter
  – Generera rapporter i PDF-format för enskilda projekt eller för hela projektverksamheten.
 • Diagram & Dashboards
  – Generera ett antal olika diagramstyper med valfria dataurval

Nedan visas några bilder på verktyget. Klicka på bild för att se i större format.

 

 
Nytt är även att Antura Projects är certifierat enligt den internationellt erkända standarden för informationssäkerhet, ISO 27001.
Antura Projects finns nu tillgängligt på svenska, engelska, franska, tyska, danska, norska och finska.

Läs mer på Anturas sida om funktionerna.