Antura

Antura är en heltäckande och användarvänlig lösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Det utvecklas och tillhandahålls av det svenska företaget Antura, som har huvudkontor i Göteborg, men har även kontor i Stockholm och Köpenhamn.
Verktyget är känt för sin användarvänlighet och Antura har genomfört över 400 implementationer hos kunder inom alla branscher. Antura har en stark närvaro inom den offentliga sektorn, där 9 av de 10 största kommunerna använder Antura. Inom privat sektor finns såsom Sandvik, Saab, Husqvarna och Atlas Copco.
Läs mer om Antura

Antura har funktioner för bland annat:

 • Portföljhantering
  – Koppla projekt till verksamhetsmål, prioritera projekt, hantera portföljer och program och följ upp effekt- och projektmål på en övergripande nivå.
 • Resurshantering
  – Kontrollera beläggning, överblicka tillgänglig tid och planerad tid per individ, roll, projekt och aktivitet samt äska och tilldela resurser.
 • Funnel
  – Visuellt stöd för att utvärdera idéer, projekt och andra initiativ. Analysera flödet utifrån projektvolym, resurstillgång, ekonomiska ramar och strategiska mål.
 • Tidplanering
  – Skapa WBS-struktur och planera aktiviteter med drag-och-släpp direkt i Gantt-schemat.
 • Kostnadshantering
  – Hantera kalkyl, budget, utfall och prognos för kostnader.
 • Effekthantering
  – Med stöd för budgetering, uppföljning och prognostisering av effekter på både projekt- och portföljnivå.
 • Tidrapportering
  – I systemet kan alla medarbetare och konsulter rapportera tid. Tidrapporteringen kan ligga som underlag för projektuppföljning, löner och fakturering.
 • Dokumenthantering
  – Hantering av dokumentation med bl.a. versionshantering, fritextsökning och behörighetshantering. Interna och externa intressenter ges flexibilitet, spårbarhet och säkerhet.
 • Samarbete & Kommunikation
  – Funktioner för kommunikation och samarbete inom verksamheten och med externa intressenter.
 • Ärendehantering & Kanban
  – Hantera oplanerade aktiviteter som alltid uppstår i ett projekt, exempelvis frågor, ändringsbegäran, felrapporter och granskningar.
 • Riskhantering
  – Systemet erbjuder stöd för att identifiera, värdera, hantera och följa upp risker enligt vedertagna metoder.
 • Projektmodellstöd
  – Visning och enkel hantering av valfri projektmodell. Samarbete med modeller såsom PPS och XLPM.
 • Agilt
  – Stöd för agila arbetssätt samt portföljstyrning enligt SAFe och andra ramverk. Kombinera projektarbete och agilt driven utveckling i hybridportföljer.
 • Rapporter & Analys
  – Många möjligheter för rapportering och analys, både för det enskilda projektet och för hela projektportföljen.
 • Diagram & Dashboards
  – Företagsledning, projektkontor och andra intressenter kan skapa pedagogiska och visuella diagram och dashboards direkt i Antura.

Verktyget finns tillgängligt på svenska, engelska, franska, tyska, danska, norska och finska.

Nedan visas några bilder på verktyget. Klicka på bild för att se i större format.

Läs mer på Anturas sida om funktionerna.