Projektens Dag

  • Det är viktigt att kontinuerligt öka projektmognaden i organisationen.
  • Det är viktigt att projektledare får chans att träffa andra projektledare för att utbyta erfarenheter.

Ett sätt att bidra till detta kan vara att genomföra PROJEKTENS DAG. Jag införde Projektens dag i Region Halland för ett antal år sedan och det har blivit en årlig återkommande dag. Projektens dag har varit flitigt besökt och har upplevts väldigt givande.

Hämta program för Projektens dag:

Inbjudan projektensdag 2014
Inbjudan projektensdag 2014
Inbjudan projektensdag 2013
Inbjudan projektensdag 2013
Inbjudan projektensdag 2012
Inbjudan projektensdag 2012