Ny utgåva Projektledning

Ny upplaga av boken Projektledning är lanserad.

Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar författaren också ett tydligare grepp kring de agila arbetssätten och beskriver hur de kan användas i projekt tillsammans med traditionell projektledning.

Projektledning riktar sig till alla som studerar projektledning, oavsett bransch och typ av projekt. Boken behandlar projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör den lätt att använda som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Boken stödjer gällande standarder inom projektledning – ISO 21500, PMBOK Guide (PMI) och ICB (IPMA).

Författare: Bo Tonnquist
Språk: Svenska
Utgiven: 2018
ISBN: 9789152354988

Upplaga 7 av boken Projektledning finns att beställa exempelvis via Adlibris.

Upplaga 7 av boken Projektledning finns nu att beställa exempelvis via Adlibris.

Även övningsboken är uppdaterad.

Författare: Bo Tonnquist
Häftad
Språk: Svenska
Utgiven: 2018
ISBN: 9789152355589
Förlag: Sanoma Utbildning

Övningsbok Projektledning finns nu att beställa exempelvis via Bokus.com.
projektledning-ovningsbok_haftad

Projektledning upplaga 8 finns att beställa på Adlibris
Adlibris projektledning upplaga 8