Litteratur

Vid utbildning vill jag rekommendera ett par böcker.

Projektledning av Tonnquist Bo
Projektledning täcker alla områden som en projektledare bör behärska. Tack vare sitt helhetsgrepp om ämnet och sin tydliga struktur används boken på de flesta utbildningar i projektledning såväl som av organisationer som vill utveckla sin kompetens på området.

I den nya upplagan har program- och portföljhantering samt de agila arbetssätten fått större utrymme. Boken stödjer IPMA/PMI certifiering och har fått utmärkelsen Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi.

Projektledning riktar sig till alla som arbetar med projekt, oavsett bransch och typ av projekt.

Projektledning behandlar både projektmetodiken och ledarskapet på ett tydligt och begripligt sätt, vilket gör boken lätt att använda både som lärobok och som handbok vid praktiskt projektarbete eller certifiering. Projektledning beskriver skillnaderna och likheterna mellan den traditionella projektmetodiken och agila arbetssätt och hur man kan tillämpa båda i samma projekt. Projektledning behandlar även program- och portföljhantering, förändringsledning och organisationers projektmognad, vilket borde vara intressant för varje företagsledare och beslutsfattare med ansvar för hur verksamheten utvecklas och resurser utnyttjas. Bokens innehåll och terminologi är anpassade till PMI:s IPMA:s syn på projektledning. Projektledning har utsetts till ”Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi” – en bekräftelse på bokens pedagogiska upplägg och höga nivå.
Projektledning har hunnit bli ett helt koncept. Som stöd till universitet, högskolor, utbildningsföretag och affärsskolor där boken används som kurslitteratur finns en övningsbok med tester och övningar, en generell projektmodell med mallar samt en hemsida med presentationsmaterial. Allt på svenska och engelska.
Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Han hjälper företag och organisationer att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt med syfte att nå en lönsam och hållbar resursanvändning. Han var med och utvecklade certifiering av projektledare i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

Läs mer om dessa böcker och var man kan beställa dessa.

Projekt - ledning och metoder av Sven Antvik och Håkan Sjöholm
Projekt – ledning och metoder av Sven Antvik och Håkan Sjöholm
Boken är praktiskt inriktad, bygger på författarnas erfarenheter från ledning av internationella projekt.

Projekt – ledning och metoder
Antvik Sven och Sjöholm Håkan
SIS Förlag AB, utgiven: 2012-02
214 sidor
ISBN: 91-7162-821-5

 

 

 

Projektledning i Offentlig miljö, av Christian Jensen
Projektledning i Offentlig miljö av Christian Jensen
Boken beskriver och analyserar villkoren för att leda projekt i offentlig miljö. Boken fokuserar särskilt på omgivningens avgörande betydelse för projektens resultat och därmed också för dem som leder, finansierar eller medverkar i olika slags projekt. Boken beskriver och analyserar fyra olika typer av projekt: förändringsprojekt, försöksprojekt, samverkansprojekt och uppdragsprojekt.

Projektledning i Offentlig miljö
Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström
Liber, 2007
202 sidor
ISBN: 978-47-08711-2

Är du intresserad av fler tips?
Litteraturlista för E-böcker.