Projektledare

Projektledare
Projektledarens roll är givetvis att leda projektarbetet. Ledaregenskaper är oftast viktigare än att ha faktakunskap inom projektets område.

Projektledaren är den som tar emot projektdirektivet från beställaren. Inom ramen för projektdirektivet har projektledaren ansvar att driva projektet från beställning till leverans.

Projektledaren beskriver hur projektet ska genomföras och presenterar en skriftlig projektplan med riskanalys och kommunikationsplan. Projektplanen diskuteras med beställaren och ska undertecknas av båda parter innan projektet kan gå in i genomförandefas.

Checklista för projektledaren
I samband med att projektdirektivet tas fram bör projektledaren:

 • Vara konstruktivt kritisk. Finns det begränsningar eller möjligheter som beställaren missat?
 • Kartlägga vilka resurser som behövs. Finns resurserna i företaget eller behöver vi ta in folk?
 • Har vi de rätta kontakterna för projektet?
 • Är uppdraget rimligt? Är projektet genomförbart med givna förutsättningar?
 • Är tidsmarginalerna realistiska?
 • Behålla integriteten och vara neutral i val och prioriteringar!

Under projektet bör projektledaren

 • Starta projektet på ett tydligt och positivt sätt, exempelvis genom att ordna en uppstartsträff.
 • Fundera över hur arbetet ska ledas.
 • Se till att projektmedlemmarna ges de bästa möjliga förutsättningarna.
 • Se till att resurserna utnyttjas på bästa sätt.
 •  Ta ansvar för projektplaneringen.
 • Hantera aktiviteter, tidsramar, budget och informationsspridning.
 • Göra riskbedömning.
 • Rapportera status och avvikelser till beställare och styrgrupp.

Vid avslut bör projektledaren

 • Leverera resultatet till beställaren.
 • Informera projektmedlemmarna om hur det gick och vilka erfarenheter man gjort.
 • Ge konstruktiv kritik till projektmedlemmarna.
 • Informera linjecheferna om de prestationer som deras medarbetare bidragit med i arbetet.
 • Redovisa måluppfyllelse och informera om eventuella avvikelser.
 • Presentera ett förslag till beställaren på hur resultatet ska förvaltas.
 • Avsluta projektet på ett tydligt, trevligt och positivt sätt.

Det finns många bra föreläsningar och video på nätet om projektledarrollen.
Jag har samlat några föreläsningar på egen sida om projektledarrollen.