Varför certifering?

Vad är det som driver oss att genomgå en certifiering? Vill vi ha bevis på att vi kan leda projekt? Det är viktigt att få visa för sig själv att man klarade av certifieringen. Lika viktigt är värdet av att utveckla och utvärdera sin kompetens. Tillsammans skapar detta en trygghet i projektledarrollen.

Certifiering av projektledare har blivit allt vanligare de senaste åren och vi kommer säkert att få läsa mer om erfarenheter av certifiering i framtiden. Certifiering har också blivit viktigt för den allt större grupp som genomfört processen och fått bevis på sin projektkompentens. Men vad är det som driver projektledare att genomgå en certifiering? Varför lägger man ner tid, pengar och energi på detta?

Varför och till vilken nytta?
Om man frågar certifierade projektledare: ”Varför hade de certifierat sig och vilken nytta hade de haft?”  Svaren varierar men det finns flera likheter. Flera vill få ett kvitto och bevis på sin projektledarekompetens. Några vill bli mer attraktiva hos sina kunder, medan andra har kunder som börjar kräva en certifiering. Ytterligare en grupp har haft kollegor eller chefer, som har rekommenderat certifiering som ett steg i karriären.

Nytta av självutvärderingen
Många menar att största nyttan av certifieringen var självutvärderingen, som är ett av stegen i certifieringsprocessen. Flera arbetar fortfarande aktivt med självutvärderingen i sin kompetensutveckling som projektledare. Andra menar att nyttan var att lära känna andra projektledare och få ett bättre nätverk. Några känner sig säkrare i sitt jobb och att man som certifierad får den kvalitetsstämpeln som man sökt.

Andra orsaker
Vissa projektledare certifierar sig för att utmana sig själv, få bevis på sin kompetens, nå ökad trovärdighet och samtidigt passa på att fördjupa sina kunskaper om projektledning.

Bevis på kompetens
Nyttan av certifiering ligger kanske främst  i möjligheten att utveckla sin kunskap om projektledning. Man ser certifieringen som ett av bevisen på sin kompetens. Något som i sin tur upplevs öka ens egen trovärdighet. Certifiering blir både ett bevis att man uppnått en kravnivå och att man tillhör en grupp av individer som är lite mer engagerade för projektledning.

Ökad trygghet i yrkesrollen
Sammanfattningsvis kan man säga att det tyder på att certifierade känner en ökad trygghet i sin yrkesroll som projektledare. Tillhör du de som funderar på att certifiera dig, tveka inte. En ökad trygghet i yrkesrollen som projektledare är bra både för dig och för projektet.

Läs mer om min certifiering.

projektledare_5