Certifiering

Man kan certifiera sig som projektledare och det finns olika standards för certifiering:

 • IPMA
 • PMI
 • PRINCE2

Jag (Gunnar Bengtsson) är certifierad enligt den internationella standarden IPMA.

Läs mer:

Internationell certifiering inom projektledning

Det finns tre olika internationellt vedertagna certifieringar för projektledare.

Det är organisationerna IPMA, PMI och brittiska Office of Government Commerce (OGC) som står för varsin modell för certifiering. De tre certifieringarna är uppbyggda på olika sätt och kompletterar varandra väl.

En certifiering i projektledning innebär att du får:

 • Ett internationellt erkänt certifikat vad gäller kompetens och kvalifikation
 • En väldefinierad kompetensnivå
 • Dokumenterad kompetens och återkoppling på vad du behöver för vidareutveckling
 • Ett nytt nätverk du kan ha stor nytta av

För ditt företag eller organisation innebär en certifiering:

 • Att ni kan visa att ni har kompetenta projektledare
 • Att ni får en gemensam terminologi och använder samma begrepp och metoder
 • Att ni kan tydliggöra olika karriärvägar som bidrar till att stimulera utvecklingen av era projektledare
 • Att ni kan uppfylla era kunders krav på certifierade projektledare

 

Om jag ska certifiera sig som projektledare, vad ska jag välja?
Hämta en artikel som PDF av Wenell .

Läs på Wenells sidor om workshop kring certifiering.