SharePoint

Microsoft har en plattform som fungerar bra i syfte att stödja projektarbetet som heter SharePoint  och innehåller många väl utvecklade funktioner, se bild.

SharePoint-portal

Microsoft använder mig och fd Landstinget Halland som referens för de lösningar jag gjort i SharePoint,  hämta PDF.

Nedan visas en skärmdump över projektkontoret i SharePoint.

Projektkontor

SharePoint har ett avancerat dokumenthanteringsystem med versionshantering och bra dokumentstyrning.  Användaren måste checka ut ett dokument för att kunna redigera dokumentet och efter redigering checkas dokumentet in och nya version skapas.

SharePoint har bra funktioner för att hantera uppgifter i projektarbetet med startdatum, slutdatum och man kan ange vem som är ansvarig. Uppgifter och status på uppgifterna visas i Gantt-schema.

Kalenderfunktionen innebär att projektgruppen har en gemensam kalender, som individen sedan kan visa tillsammans med sin personliga kalender i Outlook.

Man kan i SharePoint publicera nyheter, skapa enkäter, använda diskussionsforum, använda bloggfunktion, skapa WiKi-sidor, man kan visa statistik med mera.