2022Högskolan i HalmstadUtbildning

Projektledarutbildning Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad har ett par utbildningar i projektledning.
Så har skriver Högskolan i Halmstad på sin hemsida:

Allt fler organisationer, i både offentlig och privat sektor, arbetar i dag i projektform. Vill du lära dig att starta och driva projekt?
Den här kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper som du har nytta av både som ledare och medarbetare i projekt. Du studerar projektsituationens hårda och mjuka faktorer, som målsättning och planering respektive organisation och ledarskap. Du lär dig projektets olika faser och får en introduktion till gruppens utvecklingsfaser, liksom till konflikt- och relationshantering.
Du utvecklar din förmåga att reflektera över val av verktyg och metoder, liksom att presentera ett projekt muntligt och skriftligt.
På den här kursen vid Högskolan i Halmstad har du föreläsningar, praktiska övningar med upplevelsebaserade moment och diskussioner – allt för att du verkligen ska utveckla kompetens att arbeta i projekt. Vissa examinationer genomför du individuellt och andra i grupp.
Projektledning och projektarbete I
7,5 hp

Sök på Högskolan i Halmstad information om Projektledning.