Project Online

Microsoft har utvecklat en produkt som heter Project Online. Den i kombination med Office 365 och att använda Project Online som en molntjänst verkar vara ett mycket bra verktyg för projektarbete och portföljstyrning.

Några citat hämtade från Microsofts sidor:

Öka portföljens värde
Smarta onlineverktyg hjälper dig att strategiskt utvärdera och optimera din projektportfölj för att maximera dess värde och leverera verksamhetsmål.

Förbättra projektresultat
Robusta verktyg för schemaläggning, aktivitets- och tidshantering samt resurstilldelning hjälper dig att optimera projektplaner för att leverera bättre resultat.

Öka samarbetet
Friktionsfri integrering med samarbetsverktyg som Skype för företag och Yammer uppmuntrar samarbete i grupp och ger bättre projektresultat i slutändan.

Fatta smartare beslut
Med inbyggda rapporter och BI-verktyg kan du visualisera data för att få insikter i olika projekt, program och portföljer och på så sätt fatta mer välgrundade beslut.

Enklare idéskapande
Gör det möjligt för grupper att skicka projektidéer med Office-program som Outlook och SharePoint. På så sätt kan du samla in portföljförslag från alla nivåer i organisationen.

Strategisk anpassning
Jämför projektidéer med verksamhetsmål för att utvärdera konkurrerande förfrågningar, eliminera felaktiga initiativ och effektivisera projektinledningsfasen.

Portföljoptimering
Kör optimeringsscenarier baserat på specifika faktorer, t.ex. budget- och resurskrav, för att välja den projektportfölj som levererar högst värde.

Kraftfull rapportering
Samla direkt in insikter om valda portföljer med peka-och-klicka-rapportfunktioner och översiktsinstrumentpaneler.

Intuitiv startskärmen
Visuella paneler gör det enkelt att navigera i PPM-lösningen och identifiera viktiga stegen för hanteringen av projektportföljen.

Välbekant gränssnitt
Microsoft PPM levereras genom Office 365 och inkluderar välbekanta Office-funktioner som grupper snabbt känner igen, något som förkortar utbildningstiden.

Åtkomst när som helst, var som helst.
Grupper kan använda sina favoritenheter och favoritwebbläsare för att visa, redigera, skicka och samarbeta kring projekt, portföljer och det dagliga arbetet.

Integrerade arbetsflöden
Projektgrupper kan enkelt importera arbetsflöden till PPM, vilket bidrar till bättre styrning och kontroll.

Mobil aktivitets- och tidsinmatning
Med den förbättrade aktivitets- och tidsinmatningen kan gruppmedlemmar skicka uppdateringar från de flesta webbläsare. Projektledare får tillgång till insyn omedelbart så att de kan fatta välgrundade beslut snabbare.

Optimal resursanvändning
Med de inbyggda resurshanteringsfunktionerna kan du hantera resursbegäranden systematiskt. Intuitiva färgkartor hjälper dig förutse och hantera resursanvändningen.

Flera tidslinjer
Med inbyggda funktioner för flera tidslinjer kan du effektivt representera komplexa scheman och förstå alla aspekter, eller bara vissa bitar, av ett projekt.

Kommunikation i realtid
Integrerade kommunikationsverktyg, t.ex. Skype för företag, gör det möjligt för projektgruppmedlemmarna att samarbeta via röst-, video- och chattsamtal direkt från Project.

Större synlighet
Använd en SharePoint-webbplats för att dela projektkalendrar och aktivitetsuppdateringar. Grupper kan även skicka aktivitetsmeddelanden via e-post och lagra projektfiler i OneDrive för företag.

Projektrapporter
Använd någon av de inbyggda, anpassningsbara rapporterna, t.ex. Statusrapport och Resurssammanfattning, för att få insikter, kommunicera information till intressenter och uppnå resultat.

Alltid uppdaterad
I egenskap av onlinetjänst är Microsoft PPM alltid uppdaterad med de senaste verktygen, funktionerna och uppdateringarna. IT-avdelningen behöver därför inte oroa sig för kostsamma uppgraderingar.

Tillförlitlig service
Microsoft PPM levereras med en garanti om 99,9 % tillgänglighet, liksom kontinuerliga datasäkerhetskopieringar, katastrofåterställning i världsklass och datacenter världen över.

Support dygnet runt, alla dagar i veckan
Med support dygnet runt, alla dagar i veckan från Microsoft hjälper PPM-tjänsten dig att hålla verksamheten igång och frigör IT-personal för viktigare arbetsuppgifter.

Nedan visas några exempel hur det kan se ut. Klicka bilden om du vill se större bild.

po riskmatrix

po report

projectonline_1

projectonline_2

projectonline_3

projectonline_4

projectonline_5

projectonline_6