MinaProjekt.se

Projify.se
MinaProjekt.se har vuxit och blivit Projify® från juni 2011. Enligt företaget är det samma tjänst, med ett större erbjudande. Klicka här för att läsa mer.

Nedanstående information gällde MinaProjekt.se och ska därför uppdateras.

Det finns några utvecklare i Sverige som har tagit fram ett enkelt och kostnadsfritt, webbaserat projektverktyg Projify.se där man kan samarbeta i olika grupper och projekt. Det finns kalender, ärendehantering, milstolpar osv.  Här visas några exempel:

projekt.se startsida

Du kan använda MinaProjekt.se som projektplats med exempel på funktioner:

  • onlinekalender
  • ärendehanteringsystem
  • bokningssystem
  • dokumenthantering
  • planeringsverktyg
  • webbaserat projektverktyg
  • dela kalender
  • resursbokning

veckokalender

milestone