Projektverktyg

För att effektivt kunna samarbeta och lyckas med dina projekt behövs ett projektverktyg, virtuella mötesplatser, projektplatser för att kunna samla information, överblicka tidplaner och dela dokument. Verktyget bör vara i webbmiljö.

Ett bra webbverktyg, som ger dig en projektplats, hjälper dig att driva projekt genom smarta lösningar för att dela information, kommunicera och underlätta samarbetet. Med projektplats undviker du överflödig e-mail, samlar projektinformation på ett ställe, alla har tillgång till senaste version av samma dokument.

Ett bra verktyg underlättar möteskoordinering och tydliggör ansvarsfördelning. Du sparar tid och förbättrar kvaliteten i projektet.

Var som helst, när som helst
Att jobba i projekt är tidskrävande och kräver mycket administration för att hålla alla uppdaterade och få samarbetet att flyta. Med en projektplats är det lättare att involvera alla i projektet och kommunicera – oavsett om ni jobbar i samma fysiska rum eller på olika platser eller kanske tillhör olika företag. Via Internet kan deltagarna och styrgrupp när som helst logga in till projektet och ta del av de senaste händelserna, uppdatera information och se hur projektet fortlöper.

Snabbt och enkelt
Det ska vara enkelt att etablera nya projektplatser. Det ska finnas mallar som stödjer arbetet så att du snabbt kan organisera dina projekt på ett effektivare sätt.

Ett par exempel
På dessa sidor beskriver jag några olika verktyg.

office-batman