Beställare

Många tror att vara projektbeställare är lika enkelt som att beställa en kontorsstol. Seriösa chefer som agerar projektbeställare inser att det är en ytterst viktig roll, innebär ett stort ansvar och rollen påverkar starkt projektets resultat.

De personer som är beställare för projekt, ska agera som projektägare, eller ingår som styrgruppsmedlem i projekt behöver en utbildning i sin roll. Nedanstående kan var en lämplig inrikting på utbildning.  Jag rekommenderar att det genomföras som en dags kurs eller som seminarium. 

Innehåll i utbildningen eller avsnitt i seminariet:

 • Projektarbetsformen
 • Projektstyrningsmodellen
 • Roller i projektet
 • Resurskontrakt
 • Från idé till projekt
 • Från projektmål till effektmål
 • Uppföljning av projektverksamheten

 

ekonomi-personal

Mål med utbildningen eller seminariet:

 • Förstå företagets projektmodell och stödja användandet av den
 • Vara medveten om beställarens, projektägarens och styrgruppens roller och ansvar i ett projekt och ge det nödvändiga stödet till projektledaren och projektet för att projektet skall nå uppställda mål
 • Förstå vikten av att tilldela projektet nödvändiga resurser
 • Förstå vikten av att som projektägare ansvara för att realisera projektets resultat i verksamheten och därmed hämta hem nyttan
 • Förstå vikten av att prioritera, samordna och följa upp relaterade projekt samordnat i projektportföljer