Projektledarens roll

I såväl små som stora företag och organisationer, och inom alla branscher och verksamheter, arbetar man i projekt. Allt fler konstaterar att för rätt uppgift är projektarbetsformen ett effektivt sätt att arbeta.

Men alla projekt lyckas inte. En avgörande faktor för framgång är att det finns en kompetent projektledare.

Projektledaren är den som ansvarar för att ett projekt drivs effektivt i rätt riktning och att dess mål uppfylls. För att lyckas med detta behöver alla projektledare kunskaper om projekt som arbetsform, dess olika metoder och verktyg, samt om projektledarrollens ansvar och befogenheter.

Projektledaren har att klara sin uppgift i projektarbetet, som bland annat innebär att leda möten, planera, göra riskanalys, hantera ekonomin i projektet, ingå i en styrgrupp, informera vid rätt tillfälle, riktad kommunikation, hantera experter osv.

Rollen som projektledare handlar mycket om att leda en grupp människor i ett gemensamt projektarbete.

Projektledaren bör kunna dra nytta av medarbetarnas samlade kompetens och kapacitet för att så effektivt som möjligt nå projektets mål.

Med ett anpassat ledarskap kan projektledaren skapa ett vinnande lag, en ny grupp kan utvecklas till ett starkt lag.

Projektledaren kan med effektiv kommunikation hantera olika konfliktsituationer.

Läs mer på ”Projektens Guldgruva” om Projektledaren