Vad är ett projekt?

Projekt har varit ett modeord. Ett tag så kallades allting projekt. Det krävs därför en avgränsning vad som är projektarbete. Man behöver definiera vad ett projekt är. Det finns olika definitioner men vi anser att ett projekt bör uppfylla nedanstående kriterier:

  • Det finns klart definierade projekt- och effektmål.
  • Det är tidsbegränsat.
  • Det är en planerad aktivitet, som är unikt och inte återkommande.
  • Det är en avgränsad arbetsuppgift som inte ingår i ordinarie verksamhet.
  • Det skapas en särskild och tillfällig organisation av minst tre personer.
  • Det omfattar mer än den egna arbetsenheten.
  • Det finns en finansiering för projektet.
  • Det bygger på en godkänd projektplan.

Om arbetet inte stämmer in på punkterna ovan kan man istället hantera det som ett uppdrag i den ordinarie verksamheten.

Läs vidare:

 

Medicinsk personal