PMI

Det finns utbildningar som baseras på PMBOK®, som inte är en projektmodell utan ett stöd för projektledare framtaget av PMI® (Project Management Institute).

PMI:s logotype

Project Management Institutes certifiering som Project Management Professional (PMP®) är erkänd som en allmän standard inom yrket. Det finns kurser för PMP-examen. Genom övningsprov, olika övningar och hemstudier får du lära dig grundläggande terminologi, verktyg och tekniker ur PMBOK®-guiden. PMBOK är akronym för Project Management Body of Knowledge.

I takt med att projekt blir allt mer väsentligt för företag och organisationer ställs allt större krav på professionella projektledare. Liksom läkare, advokater, revisorer etc. har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella behövs motsvarande även för projektledare.

Sedan slutet av 90-talet har de ledande projektledarorganisationerna och företagen i Sverige accepterat den certifiering av projektledare som kan erhållas genom Project Management Institute (PMI), som är världens största yrkesförening för projektledare.

Idag är över 280.000 PMP-certifierade över hela världen, varav närmare 1.100 i Sverige (statistik från dec 2008).

Läs mer om PMI Sweden.

Läs mer om PMBOK.

Mer om Projektledningscertifiering – PMI

PMI, Project Management Institute är en amerikansk organisation, som liksom IPMA är spridd över en stor del av världen. PMI grundades 1969 och är idag världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI representerar ca en halv miljon medlemmar i olika 180 länder. PMI är fristående och icke vinstdrivande och dess syfte är att främja och utveckla projektledning, sprida information och skapa kontaktytor för projektledning.

De flesta medlemmarna finns dock i Nordamerika, men representeras av lokala föreningar i världen, kallade chapters. PMI finns representerat i hela världen genom lokala avdelningar som tillhandahåller PMI:s tjänster. De arrangerar även lokala aktiviteter för sina medlemmar. Skandinavien fick sin första lokala avdelning, Central Sweden Chapter, i januari 1998. Avdelningen har nu utvecklats till rikstäckande PMI Sweden Chapter. PMI Sweden Chapter har samma mål som PMI, nämligen att sprida kunskap om projektledning samt förankra projektledning som yrke och enskilt kunskapsområde. De vill också utgöra ett nätverk för utbyte av erfarenheter mellan personer som har projekt som arbetsform.

PMI Sweden Chapter är indelat i fyra geografiska områden som har lokala arbetsgrupper så de ska kunna arrangera lokalt anpassade aktiviteter på plats i olika delar av landet. Organisationen gör det möjligt att bevaka nyheter, trender och möjligheter för projektledning. De anordnar också seminarier, träffar och andra aktiviteter.

Certifieringar som finns inom PMI:

  • PMP = Project Management Professional
  • CAPM = Certified Associate in Project management
  • PgMP = Program Management Professional
  • PMI-SP = PMI Scheduling Professional
  • PMI-RMP = PMI Risk Management Professional
  • PMI-ACP = PMI-Agile Certified Practitioner

PMP är den vanligaste och mest spridda certifieringen. Den ställer krav inom kompetensområdena metod och erfarenhet. Certifieringarna sker genom en ansökan där du ska visa vilken erfarenhet du har samt genomföra ett prov som består av ett hundratal flervalsfrågor.