Projektmodeller

Varför en projektstyrningsmodell?

  • Med hjälp av en gemensam projektstyrningsmodell kan företaget bedriva projekt mer effektivt, med bättre metodik och med tydliga roller.
  • En projektstyrningsmodell säkerställer återföring av erfarenheter, vilket i sin tur innebär ett organisatoriskt lärande.

Vad är en projektmodell?
För att bli framgångsrika och lönsamma måste vi idag åstadkomma mer, till en lägre kostnad och med färre resurser. Vi ska dessutom göra det på kortare tid och kunna hantera ständiga förändringar. Projekt används ofta för att med sin flexibla arbetsform ge lösningen – men för att de ska fungera bra krävs ett strukturerat arbetssätt.

En projektmodell ger struktur, fokus på affärsmässigheten, ett gemensamt språk och tydliga roller och processer. En bra projektmodell ger dessutom stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj.

Det finns en rad olika projektmodeller. Här presenteras ett par olika projektmodeller exempelvis:

Nedanstående bild är ett exempel på Wenells projektmodell.

ledarens