CANEA – projects

Företaget CANEA, med kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö, har utvecklat ett modernt projektverktyg ”CANEA – projects”. Systemet är  webbaserat och kan konfigureras för valfri projektmodell.

CANEA projektplanering

Exempel på funktioner:

 • Integrerat stöd för projektmodell – visning och enkel hantering av valfri projektmodell inklusive grindvaktsfunktionalitet.
 • Tidplanering – planera aktiviteter, tider, resurser och kostnader.
 • Hantera Gantt-scheman med enkel dra-och-släpp teknik. Stöd för basplaner.
 • Projektström – social funktion som visar uppdateringar och informationsflöden.
 • Online-möten – dela skrivbord, skicka filer och samarbeta direkt i systemet med projektmedlemmar.
 • Statusrapportering – skapa lägesrapporter med tydliga trafikljus för exempelvis tid, kostnad och omfattning inklusive lägesbeskrivningar.
 • Portfölj- och programhantering – koppla projekt till portföljer och program och överblicka exempelvis status och budget på övergripande nivå.
 • Prioritering av projekt ur olika perspektiv.
 • Resurshantering – planera resurser på valfri nivå i projekt och överblicka tillgänglig tid per organisation, resurs, projekt och aktivitet.
 • Dokumenthantering – hantering av all dokumentation med funktioner för versionshantering och behörighetshantering.
 • Spara enkelt ned e-post direkt i projekt.
 • Riskanalys – Hantera risker och bedöm sannolikhet och konsekvens.
 • Tidredovisning – redovisa tid per dag, projekt och aktivitet.
 • Få kontroll över status och progress på aktiviteter.
 • Erfarenhetsåterföring – skapa och använd mallprojekt och dra nytta av erfarenheter från tidigare projekt.
 • Rapportverktyg – generera rapporter från systemet i både tabell- och diagramformat.

Läs mer på CANEAS hemsida

Nedan visas några skärmdumpar.

projektmodellstöd

CANEA projekt portföljhantering-2

Klicka för att läsa mer och se fler bilder på CANEAs sidor.