Min certifiering

IPMA-certified

Jag (Gunnar Bengtsson) är certifierad enligt IPMA, nivå D. Certifieringen genomfördes på svenska men följer den internationella standarden ISO 170 24.  Jag gjorde min certifiering år 2008 och det året var det bara 44 personer i Sverige som blev certifierade på B, C eller D-nivå.

Svenskt Projektforum har ensamrätt att hantera certifieringarna enligt IPMA i Sverige. De har publicerat listan av personerna i Sverige som certifierade sig under 2008.

Visa dokument certifierade 2008:

Observera att Jonas Rundquist på Högskolan i Halmstad certifierade sig samtidigt, vilket är extra roligt med tanke på att Jonas i många år har hjälpt Landstinget Halland att utbilda projektledare.

Länkar med lästips:

Efter godkänd certifiering får man två dokument, ett på svenska och ett på engelska. Nedan finns kopior av mina certifikat på svenska och på engelska.

Certifikat IPMA Gunnar Bengtsson svenska
Certifikat IPMA Gunnar Bengtsson svenska

 

Certifikat IPMA Gunnar Bengtsson English
Certifikat IPMA Gunnar Bengtsson English