Litteratur

När nyheter avser nya böcker, tips på bra litteratur används denna kategori. Litteraturtips behöver inte bara avse projektledning utan kan beröra vidare teman som generellt ledarskap eller coachning.