söndag, december 10, 2023

Litteratur

När nyheter avser nya böcker, tips på bra litteratur används denna kategori. Litteraturtips behöver inte bara avse projektledning utan kan beröra vidare teman som generellt ledarskap eller coachning.