Wenells modell

Wenell.se
Företaget Wenell har i många år bedrivit bra projektledarutbildning. Wenell har en allmän projektmodell, som bland annat i likhet med Region Halland använder begreppet grindar.

Läs mer på Wenell.se

Nedan visas en video om Wenells projektmodell.

httpv://www.youtube.com/watch?v=ERCLx5PCcXk