Referensgrupper

Det finns flera olika typer av referensgrupper som kan vara aktiva i ett projekt.
Det som är gemensamt för dessa är att referensgrupper inte arbetar aktivt i projektet.

En referensgrupp kan bestå av personer som projektet behöver för att inhämta kunskap och kompetens. Dessa kan komma från den egna organisationen eller utifrån.

Medlemmarna i en referensgrupp arbetar inte aktivt i projektet.
En referensgrupp har ingen formell beslutanderätt över projektet.

En referensgrupp kan också bildas för att skapa ett engagemang för projektet. Gruppen hålls informerad för att sprida kunskap om projektet och kan till exempel bestå av personer som ska använda sig av eller påverkas av projektets resultat. Därmed är gruppen viktig för förankringen.

En referensgrupp i projektet kan också vara de fackliga samverkansgrupperna.

Arkitektgrupp