LeanFour™ TP3

Jag har fått en demo av LeanFour™ TP3 och här kommer en kortfattad presentation.

LeanFour™ TP3 är en molnbaserade samarbetsprogramvara och utgör en plattform för att helt digitalisera projektkontorsfunktionen. Den möjliggör en övergripande delegerad styrning och effektivisering av resursplanering, beläggning och uppföljning av projekt och portföljer.

Funktionerna för styrning och uppföljning ger ett komplett stöd för styrning (ISO 21500/05) av portfölj-, projekt-, kompetens- och resursplanering, med full uppföljning och smarta KPI:er. Plattformen ger ett starkt stöd även för agila metoder och koncept, såsom resursplanering med balanserade team planerade mot hela portföljer men ändå med tidredovisning mot enskilda projekt och tillämpad Earned Value Management. Flera team kan arbeta mot samma backlogg med individuella sprintar och kanbantavlor men ändå med en gemensam ganttplanering.

Plattformen inkluderar en digitalisering av de vanliga ramverken/modellerna, PRINCE2, PPS, Pejl, pm3 och integration mot JIRA, ekonomi- och lönesystem etc. Den ger även stöd för SAFe med agila metodiker som Scrum, Kanban, DSDM/Athern, OKR, sprintar och delegerat självstyrande av medarbetarna själva eller som team.

Integrera planering av ett Team med Jira

Se video:
https://www.screencast.com/t/qmNmPiWxvDey

Länken går till en video och visar följande under 3:43 minuter:

  • Kort översikt över sambandet mellan beläggning av teamets personer med kapacitet över tid samt hur det styr planeringen av uppgifter som finns i en JIRA-vy vilket görs enkelt i ett ganttschema.
  • Planering av teamets kapacitet utan att någon person blir överplanerad även när de är inplanerade till andra verksamheter och projekt.
  • Videon visar hur en bokning av teamets kapacitet visas och varje pesons bidrag till kapaciteten kan avläsas. Det går att även att se kapacitet per kompetens men det visas inte i denna presentation.
  • En JIRA-vy och hur varje Issue utgör ett element i ett gantt-schema hos ett projekt i LeanFour™ TP3 och har en levande länk så att man kan arbeta i båda systemen vilka uppdaterar varandra.
  • JIRA-projektet bokar kapacitet av ett team som modifierar planeringen för att anpassa till dess kapacitet.
  • Presentationen visar hur arbetet som utförs av personerna i teamet rapporteras på rätt projekt.
  • Justering av gantt-planen mot tillgänglig kapacitet hos teamet

Läs mer på www.ln4solutions.com

Om du vill veta mer kontakta
Georg Silber
Ln4 Solutions AB
E-post: georg.silber@ln4solutions.com
Mobil: 0708 502 191