2022PortföljhanteringProjektverktyg

Planario, hantera portföljen av projekt

Företaget PLANARIO är certifierad partner till det internationella företaget Thinking Portfolio och använder deras verktyg som systemstöd i verksamhetsutveckling.
Deras tjänst Thinking Portfolio gör det möjligt att på ett säkert sätt hantera portföljen av projekt, applikationer, tjänster, risker och resurser. Den branschoberoende lösningen stödjer ledning och beslutsfattande på strategisk nivå.

Vi kommer här i närtid att presentera mer information om Planario och Thinking Portfolio.

Besök PLANARIO