2023IPMAProjektforum

IPMA certifieringar 2024 Svenskt Projektforum

Svenskt Projektforum anordnar certifieringar. Anmälan till IPMA Certifiering är nu öppen för 2024.

På deras webbplats hittar du information om IPMA:s certifieringssystem som erbjuder certifiering på fyra olika nivåer och inom tre domäner: projekt, program och portfölj.

Projektforum kan kanske hjälpa dig, med eller utan erfarenhet, på din resa mot att utveckla dina kompetenser inom projektledning.

PMI erbjuder digitala informationsträffar där du får information om vad en IPMA certifiering innebär, hur certifieringsprocessen går till och vilka kraven är för de olika nivåerna. Där ges du även möjlighet till dialog kring just dina frågor.

Läs på Projektforum sida