Agilt projektarbete

Vad är agilt projektarbete?
Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Wenell publicerat en video 16 minuter lång. I denna video gör Mats Nyman en djupdykning i ämnet agile eller på svenska agilt arbete.