MindManager

Jag har testat verktyget MindManager, ett verktyg där man enkelt kan anteckna, organisera och överblicka information. Med en enda visuell bild kan man beskriva komplexa samband, projekt och strategier, även för andra.

Besök MindManagers hemsida:
https://www.mindmanager.com/

Nedanstående information är inaktuell och kommer att uppdateras i närtid.

En skärmbild från exempel att skapa en WBS i ett projekt för att bygga hus.

Exempel planera projekt:

MindManager Projekt

Ett exempel på Gantt-schema:

MindManager gantt-schema

Se också en instruktionsvideo (på engelska) hur man planerar en aktivitet, hanterar resurser och skapar ett Gantt-schema.

Klicka för att se fler videos på MindManagers hemsida.