2021Svenska Projektakademien

Vinnare av Svenska Projektakademiens uppsatspris

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2021 års pris inkommit elva uppsatser från inte mindre än fem olika lärosäten. Uppsatserna är samtliga av hög kvalitet.

Juryn har enats om en vinnande uppsats: Effekterna av visuell projektledning på effektivitet och innovation i produktutveckling, av Marcus Ekström och Lovisa Hammarlund, Kungliga Tekniska Högskolan. Svenska ProjektAkademiens jury menar att uppsatsen är välskriven och fokuserar på ett ämne som är aktuellt i både teori och praktik; användningen av visuella projektledningsverktyg i produktutvecklingsarbete.

Enkla visualiseringar är mycket populära inom projektområdet för att få en snabb överblick och för att driva arbetet framåt i små steg men vilka är egentligen effekterna av detta? Marcus Ekström och Lovisa Hammarlund har tittat på detta i sin Masteruppsats.

Här är en video där Marcus och Lovisa på ett intressant sätt redogör för vad de studerat och vilka resultat de kom fram till, följd av en dialog kring arbetet med Wenells Mats Ragnarsson.


Här kan ni läsa om Svenska Projektakademiens motivering till priset:

Uppsatspriset 2021: Vinnarna!

Här kan ni läsa uppsatsen i sin helhet:
Effekterna av Visuell Projektledning på Effektivitet och Innovation i Produktutveckling (Lovisa Hammarlund och Marcus Ekström