XLPM

XLPM är utvecklat och ägs av Semcon. Metodiken lanserades år 2010. XLPM bygger vidare på de grundläggande koncept som ingick i projektmodellen PROPS, med den stora skillnaden att PROPS var en modell för det enskilda projektet och XLPM en projektmetodik för den projektorienterade organisationen, med modellstöd för uppdrags-, projekt-, program- och portföljledning. PROPS utvecklades inom Ericsson, ett globalt, mångkulturellt företag som framgångsrikt har använt projektarbetsformen i alla delar av sin verksamhet. Ericsson använder idag XLPM i hela sin verksamhet.

Så har beskriver SEMCON XLPM:

XLPM är en metodik i världsklass för att hantera och kontrollera projekt, program och projektportföljer.

XLPM ger stöd för projekt i organisationer och företag av alla typer och storlekar.

XLPM har utvecklats av Semcon och är baserat på de grundläggande koncepten i PROPS samt PMI:s och ISO:s projekt standarder. PROPS utvecklades av Ericsson, ett globalt, mångkulturellt företag som med framgång har använt projektledning i alla delar av sin verksamhet. All den här erfarenheten och mer ingår i XLPM.

XLPM är en metod som har till syfte att fungera som källa till inspiration och stöd för personer som är engagerade i projekt och för chefer med ansvar för organisationens hela projektportfölj. Det gör XLPM till en bra grund för en framgångsrik projektkultur.

XLPM ger dig möjlighet att påbörja din resa mot framgång genom att ge dig de verktyg, modeller och den erfarenhet som du behöver för att framgångsrikt styra dina projekt, program och portföljer.

Läs mer på SEMCONs sida ”Stegen till smartare projekt”.

Läs mer om XLPM på WiKi-pedia.

Läs mer om SEMCON.