PROPS och XLPM

PROPS  är en etablerad projektstyrningsmodell. XLPM är det nya namnet på PROPS utanför Ericsson, sedan några år tillbaka. Den är utökad med stöd för Uppdrag, Program, Portfölj och Agila projekt. Så har beskriver SEMCON XLPM:

XLPM är en metodik i världsklass för att hantera och kontrollera projekt, program och projektportföljer.

XLPM ger stöd för projekt i organisationer och företag av alla typer och storlekar.

XLPM har utvecklats av Semcon och är baserat på de grundläggande koncepten i PROPS samt PMI:s och ISO:s projekt standarder. PROPS utvecklades av Ericsson, ett globalt, mångkulturellt företag som med framgång har använt projektledning i alla delar av sin verksamhet. All den här erfarenheten och mer ingår i XLPM.

XLPM är en metod som har till syfte att fungera som källa till inspiration och stöd för personer som är engagerade i projekt och för chefer med ansvar för organisationens hela projektportfölj. Det gör XLPM till en bra grund för en framgångsrik projektkultur.

XLPM ger dig möjlighet att påbörja din resa mot framgång genom att ge dig de verktyg, modeller och den erfarenhet som du behöver för att framgångsrikt styra dina projekt, program och portföljer.

Läs mer på SEMCONs sida ”Stegen till smartare projekt”.

Läs mer om XLPM på WiKi-pedia.

Läs mer om SEMCON.