IPMA

Varje år certifieras ca 16 000 projektledare över hela världen enligt IPMAs certifieringssystem.

SvensktProjektforum

Föreningen Svenskt Projektforum erbjuder med ensamrätt certifiering enligt IPMA i Sverige.

IPMA är en ideell internationell organisation med ett femtiotal nationella medlemsorganisationer och över 50.000 medlemmar. IPMA arbetar aktivt för att främja och utveckla projekt som arbetsform.

ipma_logo

IPMAS certifieringssystem omfattar följande fyra nivåer:

Nivå A Certifierad Projektchef
Nivå B Certifierad Senior Projektledare
Nivå C Certifierad Projektledare
Nivå D Certifierad i Projektkunskap

Certifieringen genomförs enligt en definierad process i två steg. Processen ser olika ut för de olika certifieringsnivåerna. Antalet nivåer samt kraven för dessa, gör att certifiering enligt IPMAs modell kan användas som bas för en karriärväg för projektledare.

Läs mer på Projektforums hemsida.

Jag (Gunnar Bengtsson) är certifierad enligt IPMA, läs mer…

 

Mer om Projektledarcertifiering – IPMA

IPMA, International Project Management Association, är en internationell organisation som är starkt representerad i Europa och Asien. Organisationen representeras av olika medlemsorganisationer på nationell nivå. I Sverige representeras IPMA av föreningen Svenskt ProjektForum. En viktig del av certifieringsprocessen är att ge kandidaterna återkoppling på vilka områden de kan förbättra. Certifieringen genomförs på svenska och följer den internationella standarden ISO 170 24. IPMA säkerställer att certifikatet godkänns internationellt.

IPMA-registrerad utbildning

Att få en utbildning IPMA-registrerad innebär ett gediget arbete för utbildningsarrangören. Varje delmoment av utbildningen ska kartläggas utifrån utbildningsmetoder som används, under hur lång tid och vilken effekt momentet förväntas ge på deltagarens kompetensnivå.

En IPMA-registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum.

IPMAs program för certifiering omfattar fyra nivåer. D är den lägsta nivån där inga krav på erfarenhet ställs. Nivå C och B är för projektledare och nivå A för projektchefer.

Vägen fram till certifiering innehåller olika steg beroende på vilken nivå det gäller, men för alla nivåer gäller att du måste genomföra olika skriftliga prov som innehåller både flervalsfrågor och öppna frågor. Du kommer att bedömas av assessorer, det vill säga certifierade projektledare som har genomgått en särskild assessorsutbildning. För att du ska bli certifierad måste du även göra olika självutvärderingar för reflektion och självinsikt. På nivåerna C och B genomförs även workshops och intervjuer. På nivå B ska du skriva en projektrapport.

Assessorerna kommer bedöma dig inom följande tre kompetensområdena:

  • Erfarenhet, din erfarenhet av att leda projekt, erfarenheter av att använda projektmetoder och beteende under ledningen av projekt
  • Metod, din kompetens att använda metoder, modeller och verktyg för projektledning.
  • Beteende, din förmåga att använda personliga egenskaper i konkreta situationer och att kunna situationsanpassa ditt beteende.

Bedömningarna utgår från en referensram som heter Kompetens i Projektledning KiP. Den är översatt från den internationella referensramen IPMA Competence Baseline men anpassad till svenska förhållanden.