Styrgrupp

Styrgruppen kan betraktas som projektets ”styrelse”. Det är styrgruppens ordförande, tillika beställaren, som fattar beslut. Ibland kan beställaren ensam utgöra projektets styrgrupp.

Styrgruppen ansvarar för att:

 •  Besluta om förändringar i projektmålen.
 • Värdera projektets resultat.
 • Kontrollera att fastställda tids-, kostnadsoch resultatplaner följs.
 • Aktivt arbeta med att förankra projektet.
 • Överlämna resultatet till beställaren för förvaltning.

ledare

När projektdirektivet är fastställt bör styrgruppsmedlemmen:

 • Vara fullt insatt i beställningen och förutsättningarna för projektet.
 • Inse att han eller hon är ansvarig för projektet.

Under projekttiden bör styrgruppsmedlemmen:

 • Verka som ett stöd för och underlätta för projektledaren.
 • Verka som ett stöd för och underlätta för beställaren.
 • Följa upp projektet, dess tidsramar, budget och resultat.
 • Vara beredd att lyfta frågan om att avsluta projektet.
 • Medverka i att revidera projektmål.

Vid avslut bör styrgruppsmedlemmen:

 • Godkänna resultatet innan det överlämnas.
 • Ta fram förslag på åtgärder om resultatet inte godkänns.
 • Hantera resultatet på ett lämpligt sätt enligt syfte och mål för projektet.