fredag, februari 23, 2024

Hallands modell

Projektstyrningsmodell – Region Halland
Under 2006 i Landstinget Hallands regi utvecklade jag en projektmodell.
Från och med 2011-01-01 finns inte Landstinget Halland. Den nya organisationen heter Region Halland.

Vi utvecklade en reviderad projektstyrningsmodell för Region Halland under 2011-2012. Den har sedan reviderats i januari 2016 och finns nu tillgänglig.

Region Hallands projektstyrningsmodell framsida

Läs om projektstyrningsmodellen på Region Hallands sidor.

Den finns att hämta som PDF via denna länk:

Region-Hallands-Projektstyrningsmodell.pdf

Region Hallands projektstyrningsmodell som häfte kan rekvireras och erhållas per post via denna länk:

Beställa Region Hallands projektstyrningsmodell som ett häfte

Valda delar av modellen  beskrivs under ”Projektens Guldgruva”, se underliggande sidor: