fredag, februari 23, 2024

Projektledning avancerat

Projektledare som har axlat rollen i ett par projekt behöver kompetensutvecklas och vidareutvecklas i sin roll för att kunna leda projekt ännu mer effektivt.

Nya utmaningar väntar, du står kanske inför uppdraget att leda ett stort projekt.

Om man ska arbeta som projektledare för medelstora eller större projekt kan nedanstående utbildning vara lämplig.

Kursinnehåll:

 • Projektplanering och styrning
 • Genomföra miniprojekt
 • Förhandling
 • Process/innehållsmodellen
 • Delegering
 • Mötesteknik
 • Workshopledning
 • Ut- och inlärningsstilar – Hemuppgift
 • Motivation och Återkoppling
 • Gruppers utveckling
 • Stress
 • Personlig utvecklingsplan

byggprojekt-ledare

Kursen bör uppnå följande mål:

 • Kunna arbeta som projektledare med ansvar för projekt och delprojekt
 • Förstå rollen som ledare för projekt och delprojekt och ansvarig inför projektägare och styrgrupp
 • Kunna genomföra en förhandling
 • Kunna agera som workshopledare
 • Kunna förbereda och genomföra möten med projektgrupp, delprojektledare och styrgrupp eller andra intressenter
 • Kunna skapa och presentera en projektplan eller en rapport för styrgrupp
 • Förstå hur samarbete i grupp fungerar för att planera ett projekt med delprojekt
 • Kunna förbereda och genomföra en säljande presentation
 • Kunna motivera medarbetare, förstå och bearbeta stress och kunna ge och ta emot återkoppling
 • Kunna genomföra en riskanalys för projekt med delprojekt och föreslå åtgärder
 • Kunna göra en tids- och resursplan för ett medelstort eller större projekt med delprojekt
 • Kunna planera och följa upp projekt och delprojekt
 • Kunna planera och genomföra kvalitetssäkring av projekt och delprojekt
 • Kunna planera, rapportera och följa upp projektarbete med projektverktyg
 • Kunna rapportera och föja upp flera projekt i en projektportfölj