Thinking Portfolio och Planario

Thinking Portfolio är en webbaserad plattform för information organiserat i portföljer, exempelvis projekt, resurser, risker men också hållbarhets-, applikations- och leverantörsinformation, för att nämna några exempel. Systemet är databasdrivet och därför mycket anpassningsbart, med hjälp av över 800 widgets byggs systemet upp, unikt för varje kund. Genom att kombinera ihop olika widgets skapas sidor, här nedan visas kompetenshanteringssidan.

Via webbaserade formulär bygger man databasdrivna dokument som ”Projektplan”, ”To-Do-Listor” mm. Formulären kan samlas i en widgets och läggas ut på en sida. Här nedan visas ett exempel på ett formulär för projektutvärdering.

Inom ett och samma system kan olika organisationer (avdelningar) byggas upp vilket gör det möjligt att skapa olika former av begränsad visning av data i systemet. Till Thinking Portfolio hör en stark rapportgenerator som både kan visa rapporter på skärmen, som PDF-filer men också hämtas ned direkt till MS Excel.
Med hjälp av Webbaserade pivottabeller, som kan visa data i form av siffror eller diagram, kan man skapa översikt över exempelvis resursanvändningen.

Genom att lösningen byggs för varje kund så anpassas systemet till kundens projektmodell och med hjälp av Kanban widgets så stöds också AGILA arbetssätt och visualiseringar.
Thinking Portfolio är utvecklat av det finska företaget Thinking Portfolio som funnits över 30 år och har över 300.000 kunder i mer än 50 länder. Bland företagets kunder återfinns stora internationella och nordiska företag som Fazer, Finnair, SSAB men också offentliga myndigheter och kommuner världen över.
Mer att läsa om produkten och företaget finns på sidan om Thinking Portfolio.

Planario

Planario är en certifierad svensk återförsäljare av verktyget och hjälper kunden i sin resa från första kontakt till implementation av systemet. Företaget har en lång erfarenhet av att driva projekt men också kvalitetshantering, process-utveckling och under de senaste åren hållbarhet. Mer att läsa om företaget finns på Planarios sidor.