Gantt-schema

Ett Gantt-schema, heter på engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används i projektledning för att beskriva olika faser. Det är en grafisk illustration av projektets fortgång och visar beroenden mellan olika projektdelar eller -faser. Det finns också verktyg speciellt anpassade för att ta fram Gantt-schema.

Ett Gantt-schema använder ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt samt hur stor del av arbetet som är avslutat (skuggat område på en stolpe) eller hur mycket som kvarstår. Stolparnas inbördes placering på tidsaxeln illustrerar beroenden och starttid för varje arbetsmoment. Se exempel bild:

Gantt-schema

Användningen av ett Gantt-schema
I projekt- och programledning kan Gantt Chartteknik användas till:

 • Visa en översikt av projektaktiviteter.
 • Planera projektaktiviteter.
 • Arbeta ut den kritiska vägen.
 • Ge dig en grund till schema för när uppgifterna bör vara utförda.
 • Tilldela resurser.
 • Kommunicera projektaktiviteter.
 • Koordinera och leda projektaktiviteter.
 • Övervaka framskridandet i projektaktiviteter.

Fördelar med Gantt-schema

 • God grafisk översikt.
 • Vanlig teknik.
 • Lätt att förstå.
 • Lämpligt för små till medelstora projekt men inte mer än omkring 30 aktiviteter.
 • Kan underlätta att göra komplexa beräkningar och beskriva komplexa beroenden
 • Kan underlätta för att genomföra vad-om analyser (riskanalyser).

Begränsningar med Gantt Schema

 • Projekt är ofta betydligt mer komplexa, än vad som kan kommuniceras i verkligheten med hjälp av ett Gantt schema.
 • Gantt scheman representerar endast delvis de trefaldiga begränsningarna (tid, kostnad och omfattning) i projekt, därför att de fokuserar i första hand på schemaläggningen (tid).
 • Gantt scheman representerar inte bara storleken av ett projekt eller den relativa storleken av arbetets beståndsdelar, därför är storleken på ett förseningsvillkor lätt att missförstå.

Programvara
Ett gratis verktyg finns att hämta från GanttProject. Verktyget hanterar även resurser och personer.

Det som är mest kännt för att skapa Gantt-schema är Microsoft Project.
Läs mer på Microsofts sidor. Nedan visas exempel från MS Project.

ms-project-gantt

Även MS Excel fungerar för att att göra Gantt-schema. Gå till sida med instruktionsvideo.

I Region Halland använder vi MicroSoft SharePoint och tillämpar ett enklare verktyg för att illustrera uppdrag i projektarbetet, se exempel bild:

Klicka för att vida Projekuppdrag-SharePoint i nytt fönster

Oftast klarar man sig alldeles utmärkt att planera aktiviteterna i MicroSoft Excel. Läs mer.