fredag, februari 23, 2024

Projektdeltagare

Projektdeltagare är de personer som ingår i projektgruppen.

Projektgruppen lyder under projektledaren och består av de personer som har kunskap och kompetens att driva projektet.

Medlemmarna i projektgruppen ska arbeta aktivt i projektet.

Varje medlem ska:

  • Vara överens med projektledaren om arbetsuppgifter, volym, tidpunkter för leverans och förutsättningar.
  • Dela med sig av sina erfarenheter.
  • Utan dröjsmål informera om risker, hot och förseningar.
  • Våga ge och ta konstruktiv kritik.
  • Vara lyhörd för förändringar i och utanför projektet som kan påverka projektets resultat.

international-group