Projektilen

Projektilen® är en projektmodell som har tillämpats i Västra Götalandsregionen.
Projektilen® är ett registrerat varumärke.
Nedan visas deras översiktsbild.

Projektilen-VGR

 

Projektilen® ska inte förväxlas med modellen som är utvecklad av Stockholms läns landsting (SLL) och heter PROJEKTiL.