fredag, februari 23, 2024

PRINCE2

PRINCE2® är en förkortning av ”Projects IN a Controlled Environment (Version 2)” och är en strukturerad metod för ledning och styrning av projekt. Metoden utvecklades på lokal nivå i Storbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Australien och USA. Projektledningsmetoden fokuserar på hur ett projekt ska styras, ledas och kontrolleras för att avsedd nytta ska uppnås, samt att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt.

Jag (Gunnar Bengtsson) har personligen inte någon erfarenhet av PRINCE2, men här nedan kommer lite information hämtad från andra källor på nätet.

Även under avsnittet Certifiering kan du läsa om Prince2-certifiering.

PRINCE2 är idag den mest använda projektledningsmetoden i världen baserad på ”best practice”. Det innebär att metoden bygger på erfarenheter och bidrag från flertalet projekt världen över. Metoden har under de senaste 25 åren utvecklats och används idag av mer än 20.000 olika företag och organisationer i över 150 länder!

PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC).

PRINCE2:s principer:                             

 • Affärsmässig förankring och fokus genom hela projektet
 • Väl definierade roller och ansvarsfördelning
 • Styrning genom uttalade faser
 • Återkoppling för att lära av erfarenheter
 • Hantering av avvikelser och justeringar
 • Fokus på projektets produkter
 • Anpassning till projekttyp och projektmiljö


Varför PRINCE2?

PRINCE2 är en projektledningsmetod som tar dig igenom hela projektledningens cykel och belyser de viktiga aspekterna som krävs för framgångsrika projekt. Metoden är generisk och kan användas i alla typer av projekt, oberoende av storlek, typ, organisation, geografi eller kultur.

Genom PRINCE2 kan man säkerställa affärsmässig förankring, vilket gör att bara lönsamma projekt kan fortsätta. Du får också verktyg för att öka tryggheten i projektrollen, både som projektledare och som projektmedarbetare.

PRINCE2 certifierar flest projektledare i världen. En stor del av fokus ligger på ett uttalat projektansvar, så alla deltagare i projektet har förståelse för varandras roller och behov. Det finns också en tydlig struktur för ansvar, delegering, befogenhet och kommunikation. Det gör det klart och tydligt för alla inblandade vad projektet ska leda till, varför, när, från vem och till vem. Metoden är flexibel och anpassningsbar. Den kan användas som ett ramverk för alla typer av projekt. Med PRINCE2 kan organisationer både utveckla och vidareutveckla sitt projektarbete.

Fördelar med att använda PRINCE2 för företag:

 • Bättre förutsägbarhet och framförhållning i projekt
 • Undvik projektavvikelser. Leverera i tid till överenskommen kvalitet med hjälp av beprövad teknik och tillvägagångssätt
 • Utveckling, optimalisering och vidareutveckling av ny och befintlig projektmetod
 • Ger medarbetarna vedertagna verktyg som gör dem trygga i projektrollen
 • Affärsmässig förankring och fokus genom hela projektet
 • Väl definierade roller och ansvarsfördelning
 • Styrning genom uttalade faser
 • Återkoppling för att lära av erfarenheter
 • Hantering av avvikelser och justeringar
 • Fokus på projektets produkter

Vill du veta mer om PRINCE2? Nedan finns några länkar för mer information om PRINCE2.

Länkar:
https://www.prince2.se/
https://www.prince2.com/eur/what-is-prince2

Läs om PRINCE2 på OGC:s webbplats:
https://www.gov.uk/government/publications/best-management-practice-portfolio