Kungsbackas modell

Kungsbacka kommuns modell
För att underlätta för alla som arbetar med projekt har Kungsbacka tagit fram en gemensam projektmodell för hela Kungsbacka kommun. Den är tänkt att fungera som ett ramverk för de som driver projekt. Men den fungerar också som ett stöd för alla andra som deltar i projektarbetet.

Kungsbackas projektmodell är indelad i sex olika faser.

Kungsbackas projektmodell

Ansvaret för att förbereda projektet och utvärdera resultatet vilar på förvaltningen. Dessa faser är markerade blå i modellen. De tre faser som är markerade gröna symboliserar det arbete som utförs av projektet. Dessa faser ansvarar projektledaren för.

Hämta Kungsbackas modell som PDF-dokument.