PEJL

Pejl, ett företag inom projektstyrning och projekthantering och har funnits länge på marknaden. Pejl® Projektstyrningsmodell är i sin helhet ägande- och upphovsrättsskyddad genom copyright och varumärkesskydd av Pejl AB.

Pejl är utvecklat i Sverige och är ett väletablerat företag inom effekt- och projektstyrning och projektutbildning. Företagets grundfilosofi är att alla
projekt kan lyckas och ska skapa ett konkret värde för verksamheten. PEJL erbjuder allt inom begreppet utvecklings- och förändringsstyrning; dvs. Portföljstyrningsmodell, Programstyrningsmodell, Projektstyrningsmodell, Uppdragsstyrningsmodell samt Förstudiemodell.

Pejl Projektstyrningsmodell
Projektstyrningsmodellen är en enkel modell för styrning av en insats som ska bedrivas i projektform. Modellen finns i två versioner, den Lilla och den Stora. Den innehåller fasta beslutspunkter och processteg som tydligt beskriver vad projektet ska göra.

Nedan illustreras Projektstyrningsmodellen:

Pejl-Projektstyrningsmodell

Pejl Portföljstyrningsmodell
Portföljstyrningsmodellen används för att på ett effektivt sätt hantera styrningen av de samlade utvecklingsinitiativen i en utvecklingsportfölj som ska möjliggöra att strategiska verksamhets- eller affärsmål kan uppnås. I genomförandefasen av portföljen bedrivs de program/projekt/uppdrag som tillsammans ska bidra till att de övergripande/strategiska målen uppnås.

Nedan illustreras Portföljstyrningsmodellen:

Pejl-Portföljstyrningsmodell

”Pejl Ramverk för förändringsstyrning” är heltäckande och innehåller modeller för styrning och kontroll på olika nivåer vid förändringsarbete. Ramverkets kärna är projektstyrning, men det används även för styrning av insatser som bedrivs som program och uppdrag, där programmet/projektet/uppdraget är ett medel för att åstadkomma önskad effekt i och för verksamheten.

Pejl-modellen är en webbaserad modell för projekt- och effektstyrning och kan användas för alla projekttyper och oavsett projektstorlek. Modellen har ett modernt gränssnitt som även fungerar i mobila enheter. Pejl-modellen (portalen) placeras lokalt i den egna IT-miljön men erbjuds även online i molnet.

Läs mer på Pejl:s hemsida.