Nationell samverkan

Det finns en nationell projektsamverkan inom landsting och regioner som bildades under våren 2006 på initiativ av projektsamordnare i Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland. I dagsläget har 16 landsting/regioner varit representerade.

Syftet med den nationella samverkan är att vara ett nätverk för kunskapsutbyte kring projektmodeller och projektarbete.

Seminarium om projektarbete

Varje år genomförs två seminarier, ett på våren och ett på hösten. I regel hålls seminariet i Stockholm, men vid enstaka tillfällen på andra platser i Sverige.

2012 genomfördes seminariedagen den 24 oktober. Högaktuella frågor behandlades denna dag.

Vi hade till detta seminarium valt att bjuda in Lars Danneman från Tullverket för att presentera ”Vägledning i nyttorealisering” från  E-delegationen samt att informera om Tullverkets arbete med nytto­realisering. En bra blandning av föreläsningar och workshops i ämnet. Några hållpunkter:

  • E-delegationens vägledning och Koncernstöd
  • Nyttorealisering
  • Reflektioner
  • Tullverkets arbete med analys och nyttorealisering i kombina­tion med styrmodell för förändringsarbete

Läs om rapporten ”Vägledning i nyttorealisering”:

Nyttorealisering på 10-minuter från E-delegationen

E-delegationen 2014 nyttorealisering version 2 med bilagor

På programmet fanns också:

  • Information om utbildning i ”Information Driven Management” (IDM)