Nationell samverkan 8 december 2011

Det finns en nationell projektsamverkan inom landsting och regioner som bildades under våren 2006 på initiativ av projektsamordnare i Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Värmland. I dagsläget har 16 landsting/regioner varit representerade.

Syftet med den nationella projektsamverkan är att vara ett nätverk för kunskapsutbyte kring projektmodeller och projektarbete.

Seminarium om projektarbete

Varje år genomförs två seminarier, ett på våren och ett på hösten. I regel hålls seminariet i Stockholm, men vid enstaka tillfällen på andra platser i Sverige.

2011 genomfördes seminariedagen den 8 december. Högaktuella frågor behandlades där representanterna tillsammans redovisade och förde en dialog runt ämnen som:

Portföljstyrning/portföljhantering

  • SLL, Region Skåne och Region Halland rapporterade ur olika perspektiv – IT-perspektiv, koncernperspektiv, forskningsperspektiv.

Certifiering och kompetensstege för projektledare

  • SLL redogjorde för framtagen kompetensstege.
  • Region Skåne – reflektioner över aspekten att beställa projektledare från outsourcingpartnerns projektkontor.

I och med att den nationella projektsamverkan är ett nätverk så är en viktig faktor att delge seminariet information från sitt landsting eller sin region och därför finns alltid en punkt på agendan:

”Vad händer inom respektive landsting/region relaterat till projekt”?

Deltagare
Varje landsting är välkommen att anmäla en representant (Huvudansvarig för projekt) till detta nätverk. Ytterligare deltagare kan anmälas i mån av plats.

Kostnad:
Seminariedagen är kostnadsfri (inkl. kaffe) samt dokument och diskussionsforum på Projectplace.se. Var och en betalar dock kontant för sin egen lunch.