Projektstyrningsmodell – Region Halland

Vi har utvecklat en reviderad projektstyrningsmodell för Region Halland under 2011-2012. Den finns nu tillgänglig.

Region Hallands projektstyrningsmodell framsida

Läs om Region Hallands projektstyrningsmodell och dokumentmallar

Region Hallands projektstyrningsmodell finns att hämta som PDF via denna länk:

Region Hallands Projektstyrningsmodell som PDF

Region Hallands projektstyrningsmodell som häftet kan rekvireras och erhållas per post via denna länk:

Beställ ladda ner Projektstyrningsmodell för Region Halland