Utbildning av styrgruppen – en guldgruva!

Projektets styrgrupp är en av de absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med framförallt stora, mer komplicerade och mycket viktiga projekt. Idag fungerar de flesta styrgrupper tyvärr inte alls som det är tänkt. Här finns en mycket stor förbättringspotential. Utbilda beställarna. Utbilda styrgruppens medlemmar.

Läs gärna om: