PMBOK

PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) har på flera sätt blivit den internationella standarden inom projektledning. PMBOK och tillägg i form av standarder för portföljhantering, programledning mm har blivit rejält omfattande.

Positivt med PMBOK – att PMBOK är genomtänkt och relativt heltäckande.

Negativt med PMBOK – att  PMBOK har fått alltför stort fokus på struktur, processer, terminologier och annan faktakunskap medan PMBOK har alldeles för lite fokus på enkelhet, kommunikation och framförallt för lite om det viktiga ledarskapet.

Läs också om PMI.