Projektportföljstyrning

Projektportföljstyrning ett måste för att styra verksamhetsutvecklingen och här är saxat ett par rader.

Naturligtvis finns i de flesta verksamheter en slags portföljstyrning baserad på maggropskänsla, men en strukturerad sådan är i dagens läge väldigt sällsynt. Detta att inte ha en strukturerad kontroll över hur de projekt (läs investeringar) som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen påverkar verksamheten kan tyckas märkligt men så är ofta fallet. De flesta verksamheter har ingen som helst koppling mellan sin strategi och de projekt som genomförs.
Därför behövs en strukturerad projektportföljstyrning!