Vart är projektformen på väg?

Företaget Wenell som bedriver projektledarutbildning, har funderat ”Vart är projektformen på väg?” och gjort en enkät om detta, där bland annat det redovisas att:

82 % i offentlig förvaltning tror på att det blir betydligt vanligare med projektform

71 % av cheferna tror att ledningen kommer att engagera sig mer i projekten

41,8 % av de som är < 30 år tror att detta blir vanligare att vi anlitar externa projektledare

76 % av cheferna tror att detta kommer att ske i större utsträckning än idag att vi använder IT-stöd för ledningens prioriteringsbeslut mellan projekt

Vår projektverksamhet omfattar fler projekt parallellt

52 % av Offentlig förvaltning tror att kunderna kommer att medverkar i projekten under genomförandet i större utsträckning

Vi använder i större utsträckning erfarenheter från genomförda projekt när vi startar nya

Läs mer om företaget Wenell.se